metody, postupy, strategie

 

Při navrhování a realizaci výzkumu čerpám ze tří základních směrů. První je akademický a vychází mimo jiné z metod používaných ČSÚ. Druhý je byznysový – pozornost musí být tam, kudy tečou peníze. Třetí vychází z Human centred design a UX. Zároveň se snažím šetřit čas, peníze i energii všech zúčastněných.


co používám

 

datová analytika

Informace o zákaznících, nákupech, návštěvnosti na webu, místech prodeje… to jsou základní zdroje informací. Ve spolupráci s Pavlou Milatovou tyto zdroje dokážeme maximálně využít.


kvantitativní dotazníky

Dotazníky jsou kvantitativní klasika, na které je hodně co pokazit. Při jejich tvorbě kladu důraz na srozumitelnost pro cílového respondenta a používám větvení. Vyhodnocuji ve statistickém programu.

introspekční rozhovory a workshopy

Kdo toho ví nejvíc? Vy sami a vaši zaměstnanci. Prostřednictvím rozhovorů a workshopů z vás vytáhnu i to, co se ve firmě zatím nešušká ani v kuchyňce.


hloubkové rozhovory & home visits

Když něco nevíš, zeptej se. Jak, koho a na co se přesně zeptat, aby byla odpověď relevantní? S respondenty si povídám po telefonu, zoomu, v kavárně, v parku i u nich doma či v práci. Prostě tak, aby se u toho cítili v pohodě a já zjistila vše, co potřebuji.

rešerše

Proč znovu objevovat kolo? Spousta témat už byla zpracována – ať už studenty, nebo jinými firmami a agenturami. A spousta témat se řeší na diskusních fórech nebo v médiích.


uživatelské testování & pozorování

Pozoruji cílovku, jak se chová ve svém přirozeném prostředí. Uživatelské testování webů, mystery shopping i asistovaný nákup odhalí různé nenápadné záseky a drobnosti, na kterých stojí a padá úspěch.


V oblasti datové analytiky a designu udržitelné práce s interními daty spolupracuji s datovou analytičkou Pavlou Milatovou.


Co další metody?

SEO, focus groups (skupinové rozhovory) nebo terénní dotazování jsou oblasti, se kterými nemám dost praktických zkušeností a proto je přenechávám specializovaným kolegyním (a kolegům).


Jak vypadá typický výzkum v mé režii?

  • zjistím, jaká je výzkumná otázka a jaké jsou zdroje na straně klienta (data, databáze potenciálních respondentů, kapacita call centra, možnosti pop-up dotazníku na webu a podobně)

  • dělám zevrubnou rešerši, hledám informace pro sekundární analýzu

  • analyzuji interní data (např. o zákaznících) a další zdroje informací (staré persony, dotazníky spokojenosti…)

  • na řadu přichází introspekční workshop a individuální rozhovory se stakeholdery, případně i introspekční dotazník, pokud je ve firmě více klíčových osob

  • na základě zjištěného tvořím výzkumné hypotézy

  • hypotézy ověřuji kvalitativním výzkumem - nejčastěji hloubkovými rozhovory, uživatelskými testováními

  • upravené hypotézy validuji kvantitou - nejčastěji dotazníkovým šetřením

  • zpracovávám výstup tak, aby byl prakticky použitelný pro každodenní práci

  • celé to odprezentuji a jsem k dispozici pro dotazy ještě měsíc potom


Proč toho dělám tolik? Musí to být?

Tak jako stativ, i solidní výzkum stojí na 3 nohou. Kombinace kvantity, kvality a/nebo různých časových okamžiků zvyšuje relevanci. Snažím se přijít na to, jaké věci skutečně jsou – ne jaké by si je někdo přál mít. Protože byznys vychází z reality.