Tichá motlitba

Ačkoli jsem nekřtěnec, odříkávám dneska tiše a kostrbatě otčenáš.

Tak jako celé Polsko.

A nechci hledat symboly. Symboly smrti v mlze uprostřed lesů.

Upřímnou soustrast všem Polákům, ať už těm na pravém, nebo levém břehu Olzy.
Upřímnou soustrast Krakowu, milované skupině Akurat i všem polským fashionistas z lookbooku.

Zvládněte to.

Olga Sládková (Karpecká), analytička

Potřebujete pomoct s daty či výzkumem? Kontaktujte mě na jsem@olgasladkova.cz nebo volejte +420 728 561 744.
Jste neziskovka? → Heroclan.cz