Bůh Jara"Výhonek, který šplhá za sluncem, pupen na větvičce plný zářivé zeleně, vítr odnášející chlad k severu, paprsek slunce který probouzí vše spící, posel Apolóna ... Bůh jara."

Olga Sládková (Karpecká), analytička

Potřebujete pomoct s daty či výzkumem? Kontaktujte mě na jsem@olgasladkova.cz nebo volejte +420 728 561 744.
Jste neziskovka? → Heroclan.cz